Panel administracyjny MiroCMS 2.2

Aktualności

Poświęcenie pomnika

18 maja 2013 roku  odbyła się w naszym mieście uroczystość poświęcenia pomnika błogosławionego papieża Jana Pawła II. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja ks. biskup Ryszard Kasyna. To ważne wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku, na którą przybyli goście z całego dekanatu lęborskiego. W ten wyjątkowy dzień po zakończeniu Mszy św. pieszo przeszliśmy ulicami miasta do stóp pomnika naszego papieża. W drodze towarzyszyła nam piękna pogoda, jak i radosny nastrój, przy akompaniamencie orkiestry. Na miejscu młodzież odczytała uroczyście tekst aktu poświęcenia pomnika i poprosiła ks. biskupa o złożenie podpisu. Akt ten wraz z listą darczyńców wmurowany został pod inskrypcją, którą jest wezwanie naszego wielkiego papieża: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.  Ks. biskup w obecności wielu kapłanów poświęcił pomnik. I w tym samym momencie, akt poświęcenia przypieczętowany został święceniem prosto z nieba w postaci potężnej, aczkolwiek krótkotrwałej ulewy. Natomiast towarzysząca ulewie salwa piorunów ogłosiła wszem i wobec, iż poświęcenie pomnika dokonało się.  

Ze względu na tak nietypowe zjawiska towarzyszące poświęceniu pomnika nigdy nie zapomnimy   tego wydarzenia, a satysfakcja i radość wynikająca z dokonanego dzieła zawsze będzie ożywiać nasze wspomnienia. Jak ważna dla wielu lęborczan była świadomość osiągniętego sukcesu niech świadczy fakt, że wielu przemokniętych do suchej nitki trwało przy pomniku pomimo deszczu i burzy  i na ich twarzach widać było autentyczną radość.