Panel administracyjny MiroCMS 2.2

Galeria

Podpisanie umowy z dr Tomaszem Sobiszem

11 kwietnia, po wielu dniach negocjacji, udaje się nam podpisać umowę na projekt pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu dookoła. Autorem został lęborczanin, artysta dr. Tomasz Sobisz. Sama umowa zakłada dwa główne etapy: pierwszy dotyczy wykonanie planu zagospodarowania terenu a następnie wykonania w skali 1:1 modelu rzeźby (zakładany termin to październik br.) zaś drugi etap to nadzorowanie wykonywania i posadowienia odlewu z brązu (zakładany termin to 2013 r.). Wykonanie tego dzieła przez Pana Tomasza wraz z całym jego zespołem opiewa na łączną kwotę 49 tyś. zł. Nie zrażając się trudnościami pełni nadziei na realizacji całego zadania ruszamy do sprzedawania cegiełek, Błogosławiony Janie Pawle II...