Panel administracyjny MiroCMS 2.2

Aktualności

Propozycja inskrypcji na pomniku

Przedstawiono też listę darczyńców, na której poprzez swoją ofiarność zapisały się już 1192 osoby z Lęborka i okolic miasta, a także z zagranicy, (dane na dzień 26 czerwca 2012r.)  W sumie po niecałych 2 miesiącach trwania zbiórki środków na budowę pomnika wpłacone zostały dary pieniężne z 57 miejscowości,  a nawet  z Nowego Jorku. Zebrana kwota opiewa na 73, 500 zł.

W przeprowadzenie zbiórki pieniędzy zaangażowanych jest 54 wolontariuszy.

            Przedstawiono także projekt lokalizacji, budowy cokołu i zagospodarowania terenu w obrębie pomnika papieskiego.