Panel administracyjny MiroCMS 2.2

Aktualności

Trwają intensywne prace budowlane

Za kilka dni zasadzimy zaplanowane nasadzenia. Powoli kształtuje się postument, na którym stanie już niebawem postać Jana Pawła II. Dziękujemy już teraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego dzieła. Tym, którzy wspomogli to przedsięwzięcie finansowo, ale również tym, którzy swoją pracą i innymi dobrami nadają wyraz pomnikowi zewnętrznemu. Cały czas ufamy, że „pomniki nie są tylko martwym tworzywem ukształtowanym ręką artysty, ale są one wołaniem zanoszonym do ludzi wszystkich pokoleń. Pomniki nigdy nie milkną. Są „kapsułą czasu”, która przenosi na najdalsze pokolenia, to, co dla nas najwartościowsze i najświętsze”.